Tiền Việt Nam

Giới Thiệu Tiền Giấy Việt Nam

Tiền việt nam trải qua rất nhiều thời kỳ : thời tiền đông dương 1876 - 1951 , tiền giấy việt nam cộng hòa , tiền miền nam , tiền miền bắc , tiền giai đoạn xã hội chủ nghĩa.

Chất lượng tiền giấy việt nam chỉ đạt 80-95% , có 1 số loại gần đây thì còn mới cứng 99%.

Vui lòng chọn 1 giai đoạn tiền giấy việt nam bên dưới này.

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng Năm 1969

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng Năm 1969| Tiền Việt Nam 20 Đồng Năm 1969Chất liệu tiền 20 đồng việt nam 1..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 2 Hào Năm 1975

Tiền Giấy Việt Nam 2 Hào Năm 1975| Tiền Việt Nam 2 Hào Năm 1975Chất liệu tiền 2 Hào việt nam 1975 bằ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 1 Hào Năm 1972

Tiền Giấy Việt Nam 1 Hào Năm 1972| Tiền Việt Nam 5 Xu Năm 1972Chất liệu tiền 1 Hào việt nam 1972 bằn..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 5 Xu Năm 1975

Tiền Giấy Việt Nam 5 Xu Năm 1975| Tiền Việt Nam 5 Xu Năm 1975Chất liệu tiền 5 xu việt nam 1975 bằng ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 2 Xu Năm 1964

Tiền Giấy Việt Nam 2 Xu Năm 1964 | Tiền Việt Nam 2 Xu Năm 1964Chất liệu tiền 2 xu việt nam 1964 bằng..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 50 Đồng việt cộ..

1.500.000 VND Trước thuế: 1.500.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 10 Đồng việt cộ..

250.000 VND Trước thuế: 250.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 5 Đồng việt cộng ..

300.000 VND Trước thuế: 300.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 2 Đồng việt cộng ..

60.000 VND Trước thuế: 60.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 1 Đồng việt cộng ..

30.000 VND Trước thuế: 30.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 50 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 50 xu việt cộng bằn..

150.000 VND Trước thuế: 150.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 20 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 20 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 20 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 20 xu việt cộng bằn..

120.000 VND Trước thuế: 120.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 10 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 10 xu việt cộng bằn..

100.000 VND Trước thuế: 100.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 50 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 50 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 50 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 50 Đồng 197..

200.000 VND Trước thuế: 200.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 20 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 20 Đồng 197..

190.000 VND Trước thuế: 190.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 10 Đồng 197..

90.000 VND Trước thuế: 90.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 5 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 5 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 5 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 5 Đồng 1976 :..

60.000 VND Trước thuế: 60.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 1 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 1 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 1 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 1 Đồng 1976 :..

50.000 VND Trước thuế: 50.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 5 Hào 1976

Tiền Giấy Việt Nam 5 Hào 1976 | Tiền Việt Nam 5 Hào 1976Chất liệu tiền 5 Hào việt nam 1976 bằng giấy..

30.000 VND Trước thuế: 30.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 100 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 100 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 100 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 100 Đồng ..

170.000 VND Trước thuế: 170.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 30 Đồng 1981

Tiền Giấy Việt Nam 30 Đồng 1981 | Tiền Việt Nam 30 Đồng 1981Mặt trước tiền giấy việt nam 30 Đồng 198..

400.000 VND Trước thuế: 400.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 10 Đồng 198..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 2 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 2 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 2 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 2 Đồng 1980 :..

40.000 VND Trước thuế: 40.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 500 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 500 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 500 Đồng 1985Chất liệu tiền 500&nb..

200.000 VND Trước thuế: 200.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 100 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 100 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 100 Đồng 1985Chất liệu tiền 100&nb..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 50 Đồng 1985 (Mẫu 2)

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 50 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 50 Đồng 1985Chất liệu tiền 50 ..

80.000 VND Trước thuế: 80.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 50 Đồng 1985 (Mẫu 1)

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 50 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1985Chất liệu tiền 50 Đồng ..

120.000 VND Trước thuế: 120.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 30 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 30 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 30  Đồng 1985Chất liệu tiền 30 ..

400.000 VND Trước thuế: 400.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 20 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 20 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 20 Đồng 1985Chất liệu tiền 20 ..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 10 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 10 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1985Chất liệu tiền 10 Đồng việt nam 1..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 5 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 5 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 5 Đồng 1985Chất liệu tiền 5 Đồng việt nam 1985..

40.000 VND Trước thuế: 40.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 2 Đồng 1985Chất liệu tiền 2 Đồn..

40.000 VND Trước thuế: 40.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 1 Đồng 1985Chất liệu tiền 1 Đồng việt nam 1985..

30.000 VND Trước thuế: 30.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 5 Hào 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 5 Hào 1985 | Tiền Việt Nam 5 Hào 1985Chất liệu tiền 5 Hào việt nam 1985 : ..

250.000 VND Trước thuế: 250.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2000 Đồng 1988

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2000 Đồng 1988 | Tiền Việt Nam 2000 Đồng Năm 1988Chất liệu tiền ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1000 Đồng 1988

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1000 Đồng 1988 | Tiền Việt Nam 1000 Đồng Năm 1988Chất liệu tiền ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2000 Đồng 1987

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2000 Đồng 1987 | Tiền Việt Nam 2000 Đồng Năm 1987Chất liệu tiền ..

410.000 VND Trước thuế: 410.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1000 Đồng 1987

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1000 Đồng 1987 | Tiền Việt Nam 1000 Đồng Năm 1987Chất liệu tiền ..

400.000 VND Trước thuế: 400.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 500 Đồng 1988

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 500 Đồng 1988 | Tiền Việt Nam 500 Đồng Năm 1988Chất liệu tiền 500 đồng việ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 200 Đồng 1987

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 200 Đồng 1987 | Tiền Việt Nam 200 Đồng Năm 1987Chất liệu tiền 200 đồng việ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền 5000 Đồng 1987

Tiền 5000 Đồng 1987..

120.000 VND Trước thuế: 120.000 VND

Tiền 100 Đồng 1991

Tiền 100 Đồng 1991..

20.000 VND Trước thuế: 20.000 VND

Tiền Lưu Niệm 100 Đồng Việt Nam

Tiền lưu niệm 100 đồng sẽ được phát hành vào ngày 6/5 nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hà..

80.000 VND Trước thuế: 80.000 VND

Tiền 100.000 Giấy Cotton

Tiền 100.000 Giấy Cotton năm 2000 của nước Việt NamMặt trước: Hồ Chí MinhMặt sau: Nhà Sàn Bác Hồ..

250.000 VND Trước thuế: 250.000 VND

Tiền 50.000 Giấy Cotton

Tiền 50000 Giấy Cotton năm 1994 của nước Việt NamMặt trước: Hồ Chí MinhMặt sau: Bến Nhà Rồng..

150.000 VND Trước thuế: 150.000 VND

Tiền 20.000 Giấy Cotton

Tiền 20000 Giấy Cotton năm 1993 của nước Việt NamMặt trước: Hồ Chí MinhMặt sau: xưởng sản xuất ..

80.000 VND Trước thuế: 80.000 VND

Tiền 10.000 Giấy Cotton

Tiền 10.000 Giấy Cotton năm 1994 của nước Việt Nam (bán tờ 10 ngàn cotton )Mặt trước: Hồ C..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND