Tiền Việt Nam

Giới Thiệu Tiền Giấy Việt Nam

Tiền việt nam trải qua rất nhiều thời kỳ : thời tiền đông dương 1876 - 1951 , tiền giấy việt nam cộng hòa , tiền miền nam , tiền miền bắc , tiền giai đoạn xã hội chủ nghĩa.

Chất lượng tiền giấy việt nam chỉ đạt 80-95% , có 1 số loại gần đây thì còn mới cứng 99%.

Vui lòng chọn 1 giai đoạn tiền giấy việt nam bên dưới này.

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Việt Nam Cộng Hòa 1000 Đồng 1955 - Giấy Mẫu Không Phát Hành

South Vietnam 1000 Dong 1955 - Không Phát HànhTiền Giấy 1000 Đồng - Giấy Mẫu Không Phát Hành ( ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Theo Seri Ngày Tháng Năm Sinh

NHẬN TÌM Tiền Seri Ngày Tháng Năm SinhNhận tìm tiền có seri ngày tháng năm sinh trùng với ngày sinh ..

150.000 VND Trước thuế: 150.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng Năm 1969

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng Năm 1969| Tiền Việt Nam 20 Đồng Năm 1969Chất liệu tiền 20 đồng việt nam 1..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 2 Hào Năm 1975

Tiền Giấy Việt Nam 2 Hào Năm 1975| Tiền Việt Nam 2 Hào Năm 1975Chất liệu tiền 2 Hào việt nam 1975 bằ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 1 Hào Năm 1972

Tiền Giấy Việt Nam 1 Hào Năm 1972| Tiền Việt Nam 5 Xu Năm 1972Chất liệu tiền 1 Hào việt nam 1972 bằn..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 5 Xu Năm 1975

Tiền Giấy Việt Nam 5 Xu Năm 1975| Tiền Việt Nam 5 Xu Năm 1975Chất liệu tiền 5 xu việt nam 1975 bằng ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 2 Xu Năm 1964

Tiền Giấy Việt Nam 2 Xu Năm 1964 | Tiền Việt Nam 2 Xu Năm 1964Chất liệu tiền 2 xu việt nam 1964 bằng..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 50 Đồng việt cộ..

1.500.000 VND Trước thuế: 1.500.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 10 Đồng việt cộ..

250.000 VND Trước thuế: 250.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 5 Đồng việt cộng ..

300.000 VND Trước thuế: 300.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 2 Đồng việt cộng ..

60.000 VND Trước thuế: 60.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 1 Đồng việt cộng ..

30.000 VND Trước thuế: 30.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 50 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 50 xu việt cộng bằn..

150.000 VND Trước thuế: 150.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 20 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 20 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 20 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 20 xu việt cộng bằn..

120.000 VND Trước thuế: 120.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 10 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 10 xu việt cộng bằn..

100.000 VND Trước thuế: 100.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 50 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 50 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 50 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 50 Đồng 197..

200.000 VND Trước thuế: 200.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 20 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 20 Đồng 197..

190.000 VND Trước thuế: 190.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 10 Đồng 197..

90.000 VND Trước thuế: 90.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 5 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 5 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 5 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 5 Đồng 1976 :..

60.000 VND Trước thuế: 60.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 1 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 1 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 1 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 1 Đồng 1976 :..

50.000 VND Trước thuế: 50.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 5 Hào 1976

Tiền Giấy Việt Nam 5 Hào 1976 | Tiền Việt Nam 5 Hào 1976Chất liệu tiền 5 Hào việt nam 1976 bằng giấy..

30.000 VND Trước thuế: 30.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 100 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 100 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 100 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 100 Đồng ..

170.000 VND Trước thuế: 170.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 30 Đồng 1981

Tiền Giấy Việt Nam 30 Đồng 1981 | Tiền Việt Nam 30 Đồng 1981Mặt trước tiền giấy việt nam 30 Đồng 198..

400.000 VND Trước thuế: 400.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 10 Đồng 198..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 2 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 2 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 2 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 2 Đồng 1980 :..

40.000 VND Trước thuế: 40.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 500 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 500 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 500 Đồng 1985Chất liệu tiền 500&nb..

200.000 VND Trước thuế: 200.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 100 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 100 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 100 Đồng 1985Chất liệu tiền 100&nb..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 50 Đồng 1985 (Mẫu 2)

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 50 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 50 Đồng 1985Chất liệu tiền 50 ..

80.000 VND Trước thuế: 80.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 50 Đồng 1985 (Mẫu 1)

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 50 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1985Chất liệu tiền 50 Đồng ..

120.000 VND Trước thuế: 120.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 30 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 30 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 30  Đồng 1985Chất liệu tiền 30 ..

400.000 VND Trước thuế: 400.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 20 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 20 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 20 Đồng 1985Chất liệu tiền 20 ..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 10 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 10 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1985Chất liệu tiền 10 Đồng việt nam 1..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 5 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 5 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 5 Đồng 1985Chất liệu tiền 5 Đồng việt nam 1985..

40.000 VND Trước thuế: 40.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 2 Đồng 1985Chất liệu tiền 2 Đồn..

40.000 VND Trước thuế: 40.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1 Đồng 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1 Đồng 1985 | Tiền Việt Nam 1 Đồng 1985Chất liệu tiền 1 Đồng việt nam 1985..

30.000 VND Trước thuế: 30.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 5 Hào 1985

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 5 Hào 1985 | Tiền Việt Nam 5 Hào 1985Chất liệu tiền 5 Hào việt nam 1985 : ..

250.000 VND Trước thuế: 250.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2000 Đồng 1988

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2000 Đồng 1988 | Tiền Việt Nam 2000 Đồng Năm 1988Chất liệu tiền ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1000 Đồng 1988

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1000 Đồng 1988 | Tiền Việt Nam 1000 Đồng Năm 1988Chất liệu tiền ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2000 Đồng 1987

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 2000 Đồng 1987 | Tiền Việt Nam 2000 Đồng Năm 1987Chất liệu tiền ..

410.000 VND Trước thuế: 410.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1000 Đồng 1987

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 1000 Đồng 1987 | Tiền Việt Nam 1000 Đồng Năm 1987Chất liệu tiền ..

400.000 VND Trước thuế: 400.000 VND

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 500 Đồng 1988

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 500 Đồng 1988 | Tiền Việt Nam 500 Đồng Năm 1988Chất liệu tiền 500 đồng việ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 200 Đồng 1987

Tiền Giấy Cotton Việt Nam 200 Đồng 1987 | Tiền Việt Nam 200 Đồng Năm 1987Chất liệu tiền 200 đồng việ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền 5000 Đồng 1987

Tiền 5000 Đồng 1987..

120.000 VND Trước thuế: 120.000 VND

Tiền 100 Đồng 1991

Tiền 100 Đồng 1991..

20.000 VND Trước thuế: 20.000 VND

Tiền Lưu Niệm 100 Đồng Việt Nam

Tiền lưu niệm 100 đồng sẽ được phát hành vào ngày 6/5 nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hà..

80.000 VND Trước thuế: 80.000 VND

Tiền 100.000 Giấy Cotton

Tiền 100.000 Giấy Cotton năm 2000 của nước Việt NamMặt trước: Hồ Chí MinhMặt sau: Nhà Sàn Bác Hồ..

250.000 VND Trước thuế: 250.000 VND

Tiền 50.000 Giấy Cotton

Tiền 50000 Giấy Cotton năm 1994 của nước Việt NamMặt trước: Hồ Chí MinhMặt sau: Bến Nhà Rồng..

150.000 VND Trước thuế: 150.000 VND

Tiền 20.000 Giấy Cotton

Tiền 20000 Giấy Cotton năm 1993 của nước Việt NamMặt trước: Hồ Chí MinhMặt sau: xưởng sản xuất ..

80.000 VND Trước thuế: 80.000 VND

Tiền 10.000 Giấy Cotton

Tiền 10.000 Giấy Cotton năm 1994 của nước Việt Nam (bán tờ 10 ngàn cotton )Mặt trước: Hồ C..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND