Tiền Việt Nam Năm 1968 (Việt Cộng)

GIỚI THIỆU TIỀN VIỆT NAM NĂM 1968 ( TIỀN VIỆT CỘNG 1968)

Giai đoạn này các mệnh giá tiền việt nam năm 1968 được phát hành gồm: 10 xu năm 1968, 20 xu năm 1968, 50 xu năm 1968, 1 đồng năm 1968, 2 đồng năm 1968, 5 đồng năm 1968, 10 đồng năm 1968, 50 đồng năm 1968.


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 50 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 50 Đồng việt cộ..

1.500.000 VND Trước thuế: 1.500.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 10 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 10 Đồng việt cộ..

250.000 VND Trước thuế: 250.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 5 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 5 Đồng việt cộng ..

300.000 VND Trước thuế: 300.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 2 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 2 Đồng việt cộng ..

60.000 VND Trước thuế: 60.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 1 Đồng Năm 1968Chất liệu tiền 1 Đồng việt cộng ..

30.000 VND Trước thuế: 30.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 50 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 50 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 50 xu việt cộng bằn..

150.000 VND Trước thuế: 150.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 20 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 20 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 20 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 20 xu việt cộng bằn..

120.000 VND Trước thuế: 120.000 VND

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Xu Năm 1968

Tiền Giấy Việt Cộng 10 Xu Năm 1968 | Tiền Việt Cộng 10 Xu Năm 1968Chất liệu tiền 10 xu việt cộng bằn..

100.000 VND Trước thuế: 100.000 VND