Tiền Việt Nam Năm 1980 - 1981

GIỚI THIỆU TIỀN GIẤY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1980 - 1981

Vào thời điểm này việt nam cho in ấn các mệnh giá 2 đồng 1980, 10 đồng 1980, 30 đồng 1981 và 100 đồng 1980


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tiền Giấy Việt Nam 100 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 100 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 100 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 100 Đồng ..

170.000 VND Trước thuế: 170.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 30 Đồng 1981

Tiền Giấy Việt Nam 30 Đồng 1981 | Tiền Việt Nam 30 Đồng 1981Mặt trước tiền giấy việt nam 30 Đồng 198..

400.000 VND Trước thuế: 400.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 10 Đồng 198..

70.000 VND Trước thuế: 70.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 2 Đồng 1980

Tiền Giấy Việt Nam 2 Đồng 1980 | Tiền Việt Nam 2 Đồng 1980Mặt trước tiền giấy việt nam 2 Đồng 1980 :..

40.000 VND Trước thuế: 40.000 VND