Tiền Việt Nam Năm 1976

GIỚI THIỆU TIỀN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1976

Trong thời gian này việt nam cho in ấn và phát hành các mệnh giá như: 5 hào 1976 , 1 đồng 1976, 5 đồng 1976, 10 đồng 1976, 20 đồng 1976, 50 đồng 1976


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tiền Giấy Việt Nam 50 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 50 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 50 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 50 Đồng 197..

200.000 VND Trước thuế: 200.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 20 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 20 Đồng 197..

190.000 VND Trước thuế: 190.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 10 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 10 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 10 Đồng 197..

90.000 VND Trước thuế: 90.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 5 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 5 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 5 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 5 Đồng 1976 :..

60.000 VND Trước thuế: 60.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 1 Đồng 1976

Tiền Giấy Việt Nam 1 Đồng 1976 | Tiền Việt Nam 1 Đồng 1976Mặt trước tiền giấy việt nam 1 Đồng 1976 :..

50.000 VND Trước thuế: 50.000 VND

Tiền Giấy Việt Nam 5 Hào 1976

Tiền Giấy Việt Nam 5 Hào 1976 | Tiền Việt Nam 5 Hào 1976Chất liệu tiền 5 Hào việt nam 1976 bằng giấy..

30.000 VND Trước thuế: 30.000 VND