Tiền Việt Nam Năm 1964 - 1975

GIỚI THIỆU TIỀN VIỆT NAM NĂM 1964 - 1975

Giai đoạn này việt nam phát hành các loại tiền việt nam 1964 đến 1975 gồm các mệnh giá: 2 xu 1964 , 5 xu 1975, 1 hào 1972, 2 hào 1975, 20 đồng 1969


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng Năm 1969

Tiền Giấy Việt Nam 20 Đồng Năm 1969| Tiền Việt Nam 20 Đồng Năm 1969Chất liệu tiền 20 đồng việt nam 1..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 2 Hào Năm 1975

Tiền Giấy Việt Nam 2 Hào Năm 1975| Tiền Việt Nam 2 Hào Năm 1975Chất liệu tiền 2 Hào việt nam 1975 bằ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 1 Hào Năm 1972

Tiền Giấy Việt Nam 1 Hào Năm 1972| Tiền Việt Nam 5 Xu Năm 1972Chất liệu tiền 1 Hào việt nam 1972 bằn..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 5 Xu Năm 1975

Tiền Giấy Việt Nam 5 Xu Năm 1975| Tiền Việt Nam 5 Xu Năm 1975Chất liệu tiền 5 xu việt nam 1975 bằng ..

CALL Trước thuế: CALL

Tiền Giấy Việt Nam 2 Xu Năm 1964

Tiền Giấy Việt Nam 2 Xu Năm 1964 | Tiền Việt Nam 2 Xu Năm 1964Chất liệu tiền 2 xu việt nam 1964 bằng..

CALL Trước thuế: CALL